torsdag 22. mars 2018

VCK medlemskap 2018!!

Ein ny sykkelsesong er på gang, og det er på tide å fornya medlemskapet i VCK.


Medlemssatsane er: hovudmedlem kr 350,- familiemedlem kr 400,- ungdomsmedlem(under 20år) kr 100,- og støttemedlem kr 100,-
Betaling skjer til kontonr: 3480.11.59526 innan 15.april


Merk betalinga med kven det gjeld, hugs at dei som nyttar familiemedlemskap må senda inn navn og fødselsnummer til alle i familien, dette gjer du på e-mail: erlendme@hotmail.com


Hugs å tinge lisens: http://www.eqtiming.no/forside/sykkellisens/


Velkommen som medlem i VCK.

søndag 18. februar 2018

Årsmøte Vossevangen CKÅrsmøte vert holdt på Peppes Pizza si konferanseavdeling, sundag 4.3.18 kl. 19.30. Lett traktering kan påregnast.
Saksliste som fylger;
...
1. Val av ordstyrar og referent, samt to medlemmar til å signere protokoll.
2. Godkjenning av saksliste
3. Godkjenning av årsmelding
4. Godkjenning av årsregnskap
5. Fastsetjing av medlemskontingent 2018
6. Innkomne saker
Ber om at eventuelle saker vert meldt styret innan 28.2.
7. Val